Patenty Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii i Artylerii Konnej II RP

Lista oddziałów ochotniczych, które otrzymały

PATENTY DZIEDZICZENIA TRADYCJI PUŁKÓW KAWALERII II RP wydane przez ZRZESZENIE KÓŁ PUŁKOWYCH KAWALERII I ARTYLERII KONNEJ II RP W LONDYNIE

(lata 2004 – 2012)

 

1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego

Stowarzyszenie Szwadron „Warszawa” z Malcanowa - za zgodą dowódcy 1 Dywizjonu Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego Kawalerii Powietrznej – otrzymał prawo i przywilej przyjęcia imienia, barw i wyróżników 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego z Warszawy.

Londyn, 31 sierpnia 2011 r.

Podpisy: mjr Zbigniew Makowiecki – Prezes, rtm. Tadeusz Bączkowski – Wiceprezes, rtm. Jan Suchcitz – Sekretarz..

2 Pułk Szwoleżerów Rokitniańskich

Klub Jeździecki „Hubertus” ze Starogardu Gdańskiego – otrzymuje prawo przywilej noszenia barw i wyróżników 2. Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich ze Starogardu (Gdańskiego).

Londyn, 7 stycznia 2006 r.

Podpisy: rtm. Ryszard Dembiński - Prezes, mjr Zbigniew Makowiecki – Wiceprezes, rtm. Jan Suchcitz - sekretarz.

7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego

Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii Ochotniczej z siedzibą w Mrozach – otrzymuje prawo i przywilej przejęcia tradycji oraz barw i wyróżników 7. Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego.

Londyn, 28 lipca 2010 r.

Podpisy: mjr Zbigniew Makowiecki – Prezes, rtm. Tadeusz Bączkowski – Wiceprezes, rtm. Jan Suchcitz – Sekretarz.

 

7. Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. K. Sosnkowskiego oraz 1. Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza

Konna Grupa im. 7. Pułku Ułanów Lubelskich i 1. Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza w Lublinie – otrzymuje prawo i przywilej przejęcia tradycji, barw i wyróżników 7. Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. K. Sosnkowskiego oraz 1. Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza.

Londyn, 29 grudnia 2010 r.

Podpisy: mjr Zbigniew Makowiecki – Prezes, rtm. Tadeusz Bączkowski – Wiceprezes, rtm. Jan Suchcitz – Sekretarz.

 

9 Pułk Ułanów Małopolskich

Oddział Terenowy Ziemi Zamojskiej Stowarzyszenia Szwadron Jazdy Rzeczypospolitej – otrzymuje prawo i przywilej przejęcia tradycji oraz noszenia barw i wyróżników 9. Pułku Ułanów Małopolskich z Trembowli.

Londyn, 20 sierpnia 2008 r.

Podpisy: mjr Zbigniew Makowiecki – Prezes, rtm. Tadeusz Bączkowski – Wiceprezes, rtm. Jan Suchcitz – Sekretarz.

 

11 Pułk Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza

Stowarzyszenie Żołnierzy 11. Pułku Ułanów Legionowych i Ich Rodzin im. Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza (Ciechanów) – otrzymuje prawo i przywilej przejęcia tradycji, barw i wyróżników 11. Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza z Ciechanowa.

Londyn, 30 czerwca 2011 r.

Podpisy: mjr Zbigniew Makowiecki – Prezes, rtm. Tadeusz Bączkowski – Wiceprezes, rtm. Jan Suchcitz – Sekretarz.

 

Stowarzyszenie Szwadron Ziemi Radomskiej, Pododdział Konny i Kolarzy w barwach 11. Pułku Ułanów Legionowych (Radom) – otrzymuje prawo i przywilej

przejęcia tradycji, barw i wyróżników 11. Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza.

Londyn, 30 czerwca 2011 r.

Podpisy : mjr Zbigniew Makowiecki – Prezes, rtm. Tadeusz Bączkowski – Wiceprezes, rtm. Jan Suchcitz – Sekretarz.

 

12 Pułk Ułanów Podolskich

Klub Kawaleryjski w Szczecinie otrzymał od Zarządu Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie potwierdzenie uprawnienia (otrzymanego od Koła Żołnierzy 12. Pułku Ułanów Podolskich, dziedzica - jako środowisko pułkowe) do przyjęcia nazwy, tradycji, barw i wyróżników 12. Pułku Ułanów Podolskich z Białokrynicy.

Londyn, 31 lipca 2011 r. Podpisy: mjr Zbigniew Makowiecki – Prezes, rtm. Tadeusz Bączkowski – Wiceprezes, rtm. Jan Suchcitz – Sekretarz.

13. Pułk Ułanów Wileńskich

13 Pułk Ułanów Wileńskich Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii – otrzymuje prawo i przywilej noszenia imienia, barw i wyróżników 13. Pułku Ułanów Wileńskich z Nowowilejki. Londyn,

2 sierpnia 2004 r.

Podpisy:  rtm. Ryszard Dembiński - Prezes, mjr Zbigniew Makowiecki – Wiceprezes, rtm. Jan Suchcitz, sekretarz.

13. Pułk Ułanów Wileńskich

Świętokrzyski Szwadron Kawalerii Ochotniczej im. Henryka Dobrzańskiego – „Hubala” z Oblęgorka - otrzymuje prawo i przywilej przyjęcia postaci „Hubala” za swój wzór ideowy oraz prawo noszenia barw i wyróżników 13. Pułku Ułanów Wileńskich.

Londyn, 6 stycznia 2011 r. Podpisy: mjr Zbigniew Makowiecki – Prezes,

rtm. Tadeusz Bączkowski – Wiceprezes, rtm. Jan Suchcitz – Sekretarz.

 

16 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera

Bydgoski Oddział Terenowy Polskiego Klubu Kawaleryjskiego (w Bydgoszczy) – otrzymuje imię, tradycje, barwy i wyróżniki 16/2. Pułku Ułanów Wielkopolskich im.

gen. dyw. Gustawa Orlicz – Dreszera.

Londyn, 29 marca 2011 r.

Podpisy: mjr Zbigniew Makowiecki – Prezes, rtm. Tadeusz Bączkowski – Wiceprezes, rtm. Jan Suchcitz – Sekretarz.

 

18 Pułk Ułanów Pomorskich

Klub Kawaleryjski w gm. Skarszewy koło Godziszewa – prawo i przywilej noszenia barw i wyróżników 18. Pułku Ułanów Pomorskich z Grudziądza.

Londyn, 15 listopada 2004 r.

Podpisy : rtm. Ryszard Dembiński - Prezes, mjr Zbigniew Makowiecki – Wiceprezes, rtm. Jan Suchcitz - sekretarz.

 

19 Pułk Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego

Stowarzyszenie Pamięci 19. Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego w Opolu – otrzymuje prawo i przywilej przejęcia chlubnych tradycji oraz

barw i wyróżników 19. Pułku Ułanów Wołyńskich im. gen. Edmunda Różyckiego z Ostroga.

Londyn, 15 lutego 2010 r.

Podpisy: mjr Zbigniew Makowiecki – Prezes, rtm.Tadeusz Bączkowski – Wiceprezes, rtm. Jan Suchcitz – Sekretarz.

 

26 Pułk Ułanów Wielkopolskich im. Jana Karola Chodkiewicza

Koło Przyjaciół 26. Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Jana Karola Chodkiewicza (Niemcz) - otrzymuje prawo i przywilej przejęcia tradycji, barw i wyróżników 26. Pułku Ułanów Wielkopolskich im. Hetmana Wielkiego Litewskiego Jana. K. Chodkiewicza.

Londyn, 15 kwietnia 2011 r.

Podpisy: mjr Zbigniew Makowiecki – Prezes, rtm. Tadeusz Bączkowski – Wiceprezes, rtm. Jan Suchcitz – Sekretarz.

 

1 Pułk Strzelców Konnych

Stowarzyszenie Kawaleryjskie w Garwolinie – otrzymuje prawo i przywilej przejęcia tradycji oraz barw i wyróżników 1. Pułku Strzelców Konnych z Garwolina.

Londyn, 30 listopada 2010 r.

Podpisy: mjr Zbigniew Makowiecki – Prezes, rtm. Tadeusz Bączkowski – Wiceprezes, rtm. Jan Suchcitz – Sekretarz.

 

2 Pułk Strzelców Konnych

Związek Strzelecki „Strzelec” z Tomaszowa Lubelskiego – otrzymał prawo i przywilej przejęcia tradycji, barw i wyróżników 2. Pułku Strzelców Konnych

z Hrubieszowa.

Londyn, 25 marca 2012 r. Podpisy: mjr Zbigniew Makowiecki – Prezes, rtm. Tadeusz Bączkowski – Wiceprezes, rtm. Jan Suchcitz – Sekretarz.

 

Pułk 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego

Szwadron „Toporzysko” – otrzymał od Zarządu Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie potwierdzenie uprawnienia (otrzymanego od Koła Żołnierzy Pułku 3 Strzelców Konnych, dziedzica - jako środowisko pułkowe 25.04.1992r) prawo i przywilej noszenia barw i wyróżników Pułku 3. Strzelców Konnych oraz nazwy: Szwadron „Toporzysko” w barwach Pułku 3. Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Stefana Czarnieckiego.

Londyn, 18 lipca 2007 r.

Podpisy: rtm. Ryszard Dembiński - Prezes, mjr Zbigniew Makowiecki – Wiceprezes, rtm. Jan Suchcitz – Sekretarz.

 

4 Pułk Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej

Stowarzyszenie Jeździeckie „Bierzewice” z Gostynina Ziemi Płockiej – otrzymuje prawo i przywilej noszenia barw i wyróżników 4. Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej z Płocka.

Londyn, 1 sierpnia 2006 r. Podpis: rtm. Ryszard Dembiński - Prezes.

10 Pułk Dragonów

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych Oddziałów Wojskowych Rzeczypospolitej „Odwach” w Poznaniu - otrzymuje prawo i przywilej przejęcia tradycji oraz noszenia barw i wyróżników 10. Pułku Dragonów.

Londyn, 1 marca 2008 r. Podpisy: mjr Zbigniew Makowiecki – Prezes, rtm. Tadeusz Bączkowski – Wiceprezes, rtm. Jan Suchcitz – Sekretarz.

 

Lista sporządzona na podstawie archiwum Zrzeszenia Kół Pułkowych w Londynie.

UWAGA!

Wszystkie inne oddziały, które otrzymały prawo do noszenia barw pułkowych nadane przez Koła Pułkowe proszone są o nadesłanie kopi nadanych uprawnień w celu wpisania

na listę oddziałów ochotniczych dziedziczących tradycje.